Over mij

037Theo Leijen, geboren in 1940 in Zwanenburg, heeft nagenoeg zijn hele leven in Zwanenburg gewoond. Na zijn schooltijd en na een periode van twaalf ambachten en dertien ongelukken, werd hij in het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw technicus bij de Nederlandse Televisie Stichting (NTS), nu beter bekend als NOS/NOB. De basis voor een technische ontwikkeling tot het monteren van videofilms is daar gelegd. Na vele jaren als video-editor te hebben gewerkt en leiding te hebben gegeven aan mensen, die de dagelijkse televisie uitzendingen verzorgden, besloten Theo en zijn vrouw in de jaren tachtig een eigen videomontage bedrijf te starten. Een van de beweegredenen om terug te keren naar het creatieve vak van video-editor was om in de montage de mens in zijn doen en laten en emotie, centraal te stellen. Deze drijfveer bracht Theo Leijen op 65 jarige leeftijd, na het beëindigen van het videomontage bedrijf, tot het schilderen. In het schilderen, dat hij door de lessen bij Geertrui Monshouwer in de loop van de jaren heeft verfijnd, staat eveneens de mens centraal. De mens in beweging met zijn of haar uitdrukking en emotie blijven de leidraad in de werken van Theo Leijen. Op deze website vindt u een overzicht van de schilderijen van de afgelopen tien jaar.